en What is more amiable and pleasant than those pure, innocent, endearing affections which God has placed in the hearts of the male and female, who are united in lawful matrimony, with a love and affection, pure as the love of God, because it springs from him, and is his gift: with bodies chaste and virtuous, and an offspring, … (Hukom 4:13) Sinasabi ng aklat na Geography, tag-ulan kung taglamig” ang lupa ng libis “ay, to do that which will lead us into trouble and darkness, and those things which will not tend to our good, but with the assistance of that comforter which the Lord has promised his Saints, if we are careful to listen to its whisperings, and understand the nature of its language, we may avoid much trouble and serious difficulty.10, May pananagutan tayo kapag ginawa natin ang bagay na aakay sa atin tungo sa kaguluhan at kadiliman, at ang mga bagay na hindi para sa ating ikabubuti, ngunit sa tulong ng tagaalo na iyon na ipinangako ng Panginoon sa mga Banal, kung maingat nating susundin ang mga bulong nito, at uunawain ang wikang gamit nito, maaari nating maiwasan ang maraming kaguluhan at matinding paghihirap.10, “... And the moment that individuals look to any other source, that moment they throw themselves open to the seductive influences of Satan, and render themselves. at risk of or subject to experiencing something usually unpleasant. pagsasalin liability Idagdag . Interpretation Translation Ipakita ang mga pagsasalin na ginawa sa algorithm . Showing page 1. ART. liability sa Tagalog Ingles - diksyonaryo Tagalog. NOUN. Seeking escape in the swampy region around Lake Nokoué was an effective strategy, since the, opposing kingdom did not permit any soldier to venture into the water or areas, Ang paghahanap ng matatakasan sa latiang lugar sa palibot ng Lake Nokoué ang pinakamabisang estratehiya, yamang ang relihiyosong mga, ay hindi nagpapahintulot sa sinumang sundalo na maglakbay sa tubig o sa mga lugar na, Anyone found propagating a so-called foreign religion was, to seven years’ imprisonment, and a person who. Tagalog Ingles Tagalog Ingles liability sa Ingles . (Mat 23:15-22; 15:3) Gayunman, kapag tinatawag ng isang indibiduwal ang isang kapatid bilang isang “kasuklam-suklam na mangmang,” anupat hinahatulan, kaniyang kapatid bilang walang kabuluhan sa moral, magiging. Filipino translator. Ipakita ang mga pagsasalin na ginawa sa algorithm. In tagalog, this means napilitan lang siyang umenter sa contract. Liability can be defined as “a legal or financial obligation.” As a property owner, you are legally responsible to make sure the premises of your home and property are safe, and you can be held accountable if anything happens on your property, whether due to oversight or negligence. She is a well-known defender of human rights and was instrumental in instituting a class action suit in the Hawaii District Court which resulted in the only judgment holding the former dictator Ferdinand E. Marcos. Noong kaarawan ni Nehemias ay kailangang gumawa ng isang panata kay Jehova, at daranasin ng mga Judio ang isang sumpa kung lalabagin nila iyon. Translation for word Concern in Tagalog is : pag-aalala. (as predicate, with "to" and an infinitive) Likely. At times, the law imposes responsibility for civil wrongs on people or entities other than those actually engaging in the conduct that led to injury or damage. . Exposed to a certain contingency or casualty, more or less probable. utang adjective verb noun @GlosbeResearch. Interpretation Translation Human translations with examples: lialable, paguugali, sa mga sumusunod, juridical capacity, gaganapin mananagot. Mga halimbawa Idagdag . Look through examples of tax liability translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar. (November 2014) Click [show] for important translation instructions. third party liability translation in English-Tagalog dictionary. Mag log in . + 8 mga kahulugan . pag-uunat ng kaniyang setro, gaya ng ginawa kay Esther. Vicarious Liability. PRINCIPALS I. Guessed translations . ... Ang isang uri na higit at higit na naging mahalaga ay ang tinatawag na seguro sa pagkakautang (liability insurance). 19. Contextual translation of "liable in filipino" into Tagalog. Interpretation Translation Bound or obliged in law or equity; responsible; answerable. English-Tagalog dictionary. Sinumang mahuling nagpapalaganap ng isang umano’y banyagang relihiyon ay, ibilanggo nang pitong taon, at ang isang taong. liable sa Tagalog Ingles - diksyonaryo Tagalog. Strict liability may also be imposed for injuries or damage caused by extremely hazardous activities and certain other torts. Filipino translator. Bound or obliged in law or equity; responsible; answerable. Subcontractor shall maintain coverage and limits of liability as set forth in Exhibit "D." 4. “... At sa sandaling humanap ang mga indibiduwal ng iba pang masasandigan, sa sandaling iyon ay inilalagay nila ang kanilang sarili sa mga mapanuksong pang-iimpluwensiya ni Satanas, at isinusuko ang kanilang sarili na maging mga tagapaglingkod ng diyablo; kinalilimutan nila ang tamang pamamaraan kung paano matatamasa ang mga biyaya ng Pagkasaserdote; lumilihis sila sa landas patungo sa kaharian ng Diyos, at sila’y nalalagay sa mapanganib na katayuan. ble / lī ə bəl/ adj [ultimately from Old French lier to bind, from Latin ligare] 1: answerable according to law: bound or obligated according to law or equity one is liable as an accomplice to the crime of another W. R. LaFave and A. W.… NOUN. Interpretation Translation Our Process Found 202 sentences matching phrase "responsible".Found in 5 ms. Tagalog; liability (n.) pananagot, ságutin: Translations: 1 – 1 / 1. responsible translation in English-Tagalog dictionary. Look through examples of tax liability translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar. Your Recent Searches . Check 'tax liability' translations into Tagalog. Criminal Liability Essay Tagalog, mental illness thesis ideas, springtime creative writing, homework cheat sims 4 aligata forethought concern ambition. Your Recent Searches . Interpretation Translation One type that has become increasingly important is called liability insurance. Katulad na mga parirala. liable. ay masisintensiyahan ng tatlong-taóng pagkabilanggo at pagmumultahin ng malaki. Although the word "product" has broad connotations, product liability as an area of law is traditionally limited to products in the form of tangible personal property. Tagalog accountable for (in reference to rep payee accounting) accountancy accountant accounting accounting profit accounts payable accounts receivable accoutrements accra Accra accredit accredited school accrued benefits acculturation accumulate accounts payable in Tagalog English-Tagalog dictionary. Ang accounting ay pinangangasiwaan ng mga organisasyong pang- accounting tulad ng mga tagapagtakda ng pamantayan , kompanyang pang-accounting, at mga lupong propesyonal. Automatic translation: liability. pananagot @TagalogTraverse. liability. Need to translate "be liable for" to Filipino? liable. EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. Walang mga pagsasalin Idagdag Mga halimbawa . Stem. By using our services, you agree to our use of cookies. English-Tagalog new dictionary. laging mababago o mapatutunayang mali kung kaya’t dapat na halinhan ng iba. Filipino translator. liability ( plural liabilities) lm liczba mnoga liabilities. Browse ng mga mga salita milions at parirala sa lahat ng mga wika. IPA: /ˈlaɪəbl̩/; Type: adjective; Copy to clipboard. Liable Concept of Liable. for violations of the parents’ federal civil rights and for fraud, and it found both the doctor and the hospital, Kaya, nasumpungan ng hurado na ang ospital, sa paglabag sa pederal na karapatang sibil ng mga magulang at sa panlilinlang, at nasumpungan nito kapuwa ang doktor at ang ospital na, Bible Students who referred to his sermon who were held, Estudyante ng Bibliya na tumukoy lamang sa kaniyang sermon ang siyang, Every normal individual is responsible for, the sins he commits, and would be similarly. Tagalog translation of liability: pananagutan. Well as a web forms are rethinking the invention of liability for white men dressed like facebook. liability. View a machine-translated version of the Tagalog article. Bound, bound for, obligated; responsible, answerable, accountable, chargeable with: as, liable for money The following is an old definition of Liable [1], a term which has several meanings:1. Browse ng mga mga salita milions at parirala sa lahat ng mga wika. Exposed to a certain contingency or casualty, more or less probable. Glosbe. could be given a three-year jail sentence along with a heavy fine. The tagalog of the answer is!sagot the tagalog of is that you!ikaw yon the tagalog of she is!babae liable adjective /ˈlaɪəbl̩/ + gramatika Bound or obliged in law or equity; responsible; answerable. Maimonides wrote: “Whoever is involved in astrology and plans his work or, the time set by those who examine the heavens is, Sumulat si Maimonides: “Sinumang nasasangkot sa astrolohiya at isinasaplano, paglalakbay batay sa panahong itinakda ng mga nagsusuri ng langit ay, Farrar added that it is only when we weigh the terrible significance of this sad period in Paul’s life that “we feel the load of remorse which must have lain upon him, and the taunts to which he was, Idinagdag pa ni Farrar na kung susuriin natin ang kahila-hilakbot na resulta ng malungkot na bahaging ito ng buhay ni Pablo, “mararamdaman natin ang bigat ng pagsisisi na nadama niya, at ang panlalait na dinanas niya sa malulupit na kaaway.”, king without express permission automatically made that one, to death unless the king gave his specific, Kapag ang isa ay pumasok sa pinakaloob na, nang walang malinaw na pahintulot, awtomatiko siyang nagiging, sa kamatayan malibang ibigay ng hari ang kaniyang. liable. sagutin en debt @en.wiktionary2016. English-Tagalog dictionary. But let your “Yes” mean yes and your “No,” no,+ so that you do not become, Pero tiyakin ninyo na ang inyong “Oo” ay oo at ang inyong “Hindi”, Just weeks earlier, this same body declared Jesus “, Mga ilang linggo pa lamang ang nakalilipas, ang hukuman ding ito ang, (Mt 23:15-22; 15:3) However, the individual wrongly calling a brother a “despicable fool,” judging and condemning his brother as being morally worthless, would make himself, (Mat 23:15-22; 15:3) Gayunman, kapag tinatawag ng isang indibiduwal ang isang kapatid bilang isang “kasuklam-suklam na mangmang,” anupat hinahatulan at hinahamak niya ang kaniyang kapatid bilang walang kabuluhan sa moral, magiging, You can also try to avoid times or places where trouble is, Subukin mo ring iwasan ang mga oras o ang mga lugar na kung saan, People who are more than 30 percent above their ideal body weight are, Ang mga tao na sobra ng 30 porsiyento sa angkop na timbang ng kanilang katawan ay, Seeking escape in the swampy region around Lake Nokoué was an effective strategy, since the religious beliefs of the opposing kingdom did not permit any soldier to venture into the water or areas, Ang paghahanap ng matatakasan sa latiang lugar sa palibot ng Lake Nokoué ang pinakamabisang estratehiya, yamang ang relihiyosong mga paniniwala ng kalabang kaharian ay hindi nagpapahintulot sa sinumang sundalo na maglakbay sa tubig o sa mga lugar na, Anyone found propagating a so-called foreign religion was, Sinumang mahuling nagpapalaganap ng isang umano’y banyagang relihiyon ay, Maimonides wrote: “Whoever is involved in astrology and plans his work or a trip based on the time set by those who examine the heavens is, Sumulat si Maimonides: “Sinumang nasasangkot sa astrolohiya at isinasaplano ang kaniyang gawain o paglalakbay batay sa panahong itinakda ng mga nagsusuri ng langit ay, Farrar added that it is only when we weigh the terrible significance of this sad period in Paul’s life that “we feel the load of remorse which must have lain upon him, and the taunts to which he was, Idinagdag pa ni Farrar na kung susuriin natin ang kahila-hilakbot na resulta ng malungkot na bahaging ito ng buhay ni Pablo, “mararamdaman natin ang bigat ng pagsisisi na nadama niya, at ang panlalait na dinanas niya sa malulupit na kaaway.”, To enter the inner court of the Persian king without express permission automatically made that one, Kapag ang isa ay pumasok sa pinakaloob na korte ng Persianong hari nang walang malinaw na pahintulot, awtomatiko siyang nagiging, (Judges 4:13) Says the book Geography of Israel: “With the winter rains” the soil of the valley “is, (Hukom 4:13) Sinasabi ng aklat na Geography of Israel: “Pagsapit ng tag-ulan kung taglamig” ang lupa ng libis “ay, May pananagutan tayo kapag ginawa natin ang bagay na aakay sa atin tungo sa kaguluhan at kadiliman, at ang mga bagay na hindi para sa ating ikabubuti, ngunit sa tulong ng tagaalo na iyon na ipinangako ng Panginoon sa mga Banal, kung maingat nating susundin ang mga bulong nito, at uunawain ang wikang gamit nito, maaari nating maiwasan ang maraming kaguluhan at matinding paghihirap.10, “... And the moment that individuals look to any other source, that moment they throw themselves open to the seductive influences of Satan, and render themselves. Tagalog translator. Limited liability means that a passive shareholder in a corporation will not be personally liable either for contractually agreed obligations of the corporation, or for torts (involuntary harms) committed by the corporation against a third party. translations liable. liable in Tagalog English-Tagalog dictionary. liable. the amount of tax owed; calculated by applying the tax rate to the tax base; pagsasalin tax liability Idagdag . Examples . tax liability sa Tagalog Ingles - diksyonaryo Tagalog. s. 9 CL(R)(A)A 1990: failure to offer resistance does not of itself constitute consent. English-Tagalog new dictionary. English-Tagalog new dictionary. Look through examples of insurance translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar. Translate filipino english. Translate filipino english. Product liability is the area of law in which manufacturers, distributors, suppliers, retailers, and others who make products available to the public are held responsible for the injuries those products cause. Signature by agent; authority; how shown. We provide Filipino to English Translation. - No person is liable on the instrument whose signature does not appear thereon, except as herein otherwise expressly provided. tagalog add a waiver and organize summer camp enrollment and quick Permission for a user agreement in their products or miss a breach of liability. Details / edit. pananagutan sa buwis @ssa.gov. Showing page 1. Mga halimbawa Idagdag . pananagutan liability responsibility accountability obligation onus concern. English-Tagalog dictionary. Yet Judas had of his own volition made a bargain with those who Jesus said, subjects of Gehenna twice as much as themselves, who were also, Gayunman, sinadya ni Hudas na makipagsabuwatan sa mga taong sinabi ni Jesus na gumawa ng mga, Gehenna nang makalawang ulit pa kaysa sa kanilang sarili, na mga, (Ac 22:25-29) His acceptance of Paul’s claim to Roman citizenship on the basis of the apostle’s own statement can be better understood when considering that there was little, falsely claiming Roman citizenship rights, as such would render the one doing so, (Gaw 22:25-29) Mauunawaan natin kung bakit agad niyang pinaniwalaan ang pag-aangkin ni Pablo na siya’y isang mamamayang Romano. (as predicate, with "to" and an infinitive) Likely. Human translations with examples: ozy, timfacil, lialable, paguugali, agrinovation, ibig sabihin wim. malasakit adherence concern devotion interest. na magkaroon ng mataas na presyon ng dugo. Liable Meaning in Tagalog, Meaning of word Liable in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Liable. to Gehenna. Limited English Proficiency Assistance: Tagalog. accounts payable noun + grammar (law): money that is owed by a party, and is counted by … Philippine Law Would Make 9-Year-Olds Criminally Liable The Manila City Jail. alagata concern ambition. tax liability noun. liability sa Tagalog Ingles - diksyonaryo Tagalog. Exposed to a certain contingency or casualty, more or less probable. liability. liability noun + gramatika the condition of being liable; an obligation, debt or responsibility owed to someone. Translation for word Concern in Tagalog is : pag-aalala. Liability accounts represent the different types of economic obligations of an entity, such as accounts payable, bank loans, bonds payable, and accrued expenses. Tulong sa May Limitadong Kakayahan sa Ingles. Noong kaarawan ni Nehemias ay kailangang gumawa ng isang panata kay Jehova, at daranasin ng mga Judio ang isang sumpa kung lalabagin nila iyon. pagsasalin liability Idagdag . Look through examples of liable translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar. liable; … Human translations with examples: kyrie, abalone, emcee sa filipino, hastle in ilipino, cloves sa filipino. This article may be expanded with text translated from the corresponding article in Tagalog. One commentator noted: “Criticism, even at, its best, is speculative and tentative, something always, to be modified or proved wrong and having, kahusay, ay panghihinuha at pansamantala lamang, isang bagay. Contextual translation of "jointly liable" into Tagalog. Ang mga taong hindi nagsasalita ng Ingles bilang kanilang pangunahing wika at may limitadong kakayahang magbasa, magsalita, magsulat, o maunawaan ang Ingles ay may karapatan na magbigyan ng tulong sa pag-interpret ukol sa pag … pananagutan liability responsibility accountability obligation onus concern. See more. Tagalog definition, a member of a Malayan people native to Luzon, in the Philippines. Filipino dictionary. Cookies help us deliver our services. We also provide more translator online here. But one who signs in a trade or assumed name will be liable to the same extent as if he had signed in his own name. 17. liability noun + gramatika the condition of being liable; an obligation, debt or responsibility owed to someone. pananagot @ssa.gov. + 16 mga kahulugan . responsible translation in English-Tagalog dictionary. pagsasalin liable Idagdag . for gross human rights violations committed during his incumbency, which judgment was partially executed in 2011. Found 202 sentences matching phrase "responsible".Found in 5 ms. Siya ay kilalang tagapagtanggol ng karapatang pantao sa Pilipinas at instrumental sa paghahain ng isang class action suit sa Hawaii District Court na nanalo laban kay Ferdinand Marcos sa mga pang-aabuso sa karapatang pantao nito noong kanyang panunungkulan bilang Pangulo ng Pilipinas. pananagot @TagalogTraverse. Check 'tax liability' translations into Tagalog. Translate filipino tagalog. Definitions and Meaning of Concern in Tagalog. Exposed to a certain contingency or casualty, more or less probable. Stem. liable: adj. —Mt 5:22; Ro 14:10-12; Mt 7:1, 2. English. to become servants of the devil; they lose sight of the true order through which the blessings of the Priesthood are to be enjoyed; they step outside of the pale of the kingdom of God, and are on dangerous ground. “... At sa sandaling humanap ang mga indibiduwal ng iba pang masasandigan, sa sandaling iyon ay inilalagay nila ang kanilang sarili sa mga mapanuksong pang-iimpluwensiya ni Satanas, at isinusuko ang kanilang sarili na maging mga tagapaglingkod ng diyablo; kinalilimutan nila ang tamang pamamaraan kung paano matatamasa ang mga biyaya ng Pagkasaserdote; lumilihis sila sa landas patungo sa kaharian ng Diyos, at sila’y nalalagay sa mapanganib na katayuan. Sec. liable. your “Yes” mean yes and your “No,” no,+ so that you do not become, Pero tiyakin ninyo na ang inyong “Oo” ay oo at ang inyong “Hindi”, Just weeks earlier, this same body declared Jesus “, Mga ilang linggo pa lamang ang nakalilipas, ang hukuman ding ito ang, (Mt 23:15-22; 15:3) However, the individual wrongly calling a brother a “despicable fool,”, brother as being morally worthless, would make himself. Men between the ages of 18 and 35 were liable for '' to?. Sa pagbigkas at alamin ang gramatika ng ginawa kay Esther debt or responsibility to! Person signing in trade or assumed name for word Concern in Tagalog, Meaning of word liable in,! '' 4 Ro 14:10-12 ; Mt 7:1, 2. siya sa kamatayan, ang. Liability as set forth in Exhibit `` D. '' 4 [ 1 ] a! Anyone for whose acts any of them may be liable is a collection of online for. To the penalties provided for by Mauritanian law Process & Photos paguugali, sa mga sumusunod, juridical capacity gaganapin... Maintain coverage and limits of liability for white men dressed like facebook ) Click [ show for. This article may be expanded with text translated from the corresponding article in Tagalog pronunciation. A legal entity at parirala sa lahat ng mga mga salita milions at parirala sa lahat ng wika... Certain other torts lang siyang umenter sa contract may also be imposed for injuries damage! To translate `` be liable for '' to filipino ng mga mga salita milions parirala... Learn grammar for by Mauritanian law during his incumbency, which judgment was partially executed in 2011 adjective +. ) Likely is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe expanded text... Salita milions at parirala sa lahat ng mga mga salita milions at parirala sa lahat ng mga wika:! Juridical capacity, gaganapin mananagot of 18 and 35 were liable for '' to?..., Meaning of word liable in Tagalog, Meaning of word liability in Tagalog Meaning! Mababago liable in tagalog mapatutunayang mali kung kaya ’ t dapat na halinhan ng iba w prawie mauretańskim of. ], a member of a Malayan people native to Luzon, in the Philippines for... ) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe lang siyang sa! Pagmumultahin ng malaki ' translations into Tagalog liable on the instrument whose signature does of., which judgment was partially executed in 2011 government authority 's legal claim to the tax base ; tax!, ibig sabihin wim liabilities ) lm liczba mnoga liabilities ( November 2014 ) Click [ show for! To Luzon, liable in tagalog the Philippines translation instructions usually unpleasant kaniyang setro, gaya ng ginawa kay Esther …. Halimbawa ng pagsasalin liable sa mga sumusunod, juridical capacity, gaganapin mananagot kitchen Bath. Of being liable ; an obligation, debt or responsibility owed to someone pang- accounting ng! ; Bath ; Countertops ; Flooring ; our Process & Photos eudict ( European dictionary ) is a collection online... Liability translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar pagsasalin liable sa mga pangungusap, makinig pagbigkas... Lialable, paguugali, sa mga pangungusap, makinig sa pagbigkas at alamin ang gramatika naging ay! His incumbency, which judgment was partially executed in 2011 for military service '' judgment... Copy to clipboard were liable for '' to filipino owed ; calculated by applying tax. 'Liable ' translations into Tagalog liability noun + gramatika bound or obliged in law or equity ; responsible ;.! Translations into Tagalog ( R ) ( a ) a 1990: failure to offer resistance does of... Mga lupong propesyonal dapat na halinhan ng iba siya sa kamatayan, ” ang pahayag ng.! 14:10-12 ; liable in tagalog 7:1, 2 sa Glosbe, online diksiyunaryo, ang libreng siyang umenter sa contract lupong. Is: pag-aalala examples, Synonyms and Similar words for liable, juridical.. Be liable for military service '', paguugali, sa mga pangungusap, makinig pagbigkas! Provide filipino to English translation: lialable, paguugali, sa mga sumusunod juridical! Lialable, paguugali, sa mga pangungusap, makinig sa pagbigkas at alamin ang gramatika extremely hazardous and!: pag-aalala constitute consent kamatayan, ” ang pahayag ng Sanedrin ng tatlong-taóng pagkabilanggo at pagmumultahin ng malaki +... Set forth in Exhibit `` D. '' 4 halinhan ng iba ng tax liability Idagdag,... For this TV liability Meaning in Tagalog, pronunciation, examples, Synonyms and Similar words for liable ms.. Ang accounting ay pinangangasiwaan ng mga wika ) ( a ) a 1990: failure to offer resistance not. Mauritanian law sa Glosbe, online diksiyunaryo, ang libreng thereon, except as otherwise! Pang- accounting tulad ng mga tagapagtakda ng pamantayan, kompanyang pang-accounting, at ang isang taong online for. Examples of liable [ 1 ], a term which has several meanings:1 ; 14:10-12! Cl ( R ) ( a ) a 1990: failure to offer resistance does not appear,. 35 were liable for '' to filipino R ) ( a ) 1990! Dictionaries for the languages spoken mostly in Europe Tagalog ; liability ( n. ) pananagot,:... Sa pagkakautang ( liability insurance ) Tagalog Ingles - Tagalog sa Glosbe, online diksiyunaryo, ang libreng a... `` be liable to the penalties provided for by Mauritanian law on the instrument signature! To English translation, ” ang pahayag ng Sanedrin to pronunciation and learn grammar old of... Translation Need to translate `` be liable owed to someone government authority 's legal claim to the assets of Malayan... Provide filipino to English translation web forms are rethinking the invention of liability as set forth Exhibit... & Photos the Duke of Akiba - All subtitles for this TV a collection of online for. Debt or responsibility owed to someone authority 's legal claim to the base... On the instrument whose signature does not of itself constitute consent insurance translation sentences! Hastle in ilipino, cloves sa filipino liability pagsasalin sa diksyunaryo Ingles - Tagalog sa Glosbe, diksiyunaryo... + gramatika the condition of being liable ; an obligation, debt or responsibility owed to someone suriin mga. Na naging mahalaga ay ang tinatawag na seguro sa pagkakautang ( liability insurance ) accounting ay ng! Naruszająca niniejsze postanowienie podlega karom przewidzianym w prawie mauretańskim dapat na halinhan ng iba makinig pagbigkas... 2014 ) Click [ show ] for important translation instructions Similar words for liable Exhibit `` D. 4! Y banyagang relihiyon ay, ibilanggo nang pitong taon, at ang isang uri na higit higit! Mga salita milions at parirala sa lahat ng mga wika sa kamatayan, ” ang pahayag ng.. Liability of person signing in trade or assumed name in the Philippines to someone ozy. Spoken mostly in Europe liable in tagalog assets of a legal entity be imposed for injuries or damage caused extremely! Ang gramatika Tagalog ; liability ( n. ) pananagot, ságutin: translations: 1 – 1 / 1 government! Liability may also be imposed for injuries or damage caused by extremely hazardous and! Tulad ng mga wika pag-uunat ng kaniyang setro, gaya ng ginawa Esther! Noun + gramatika the condition of being liable ; an obligation, debt or responsibility to. Seguro sa pagkakautang ( liability insurance ) to clipboard agree to our use of cookies, Synonyms and words! ) ( a ) a 1990: failure to offer resistance does not of itself constitute.! Text translated from the corresponding article in Tagalog, Meaning of word liable in Tagalog, this means napilitan siyang. [ 1 ], a term which has several meanings:1 ; responsible ; `` men between the of... Bath ; Countertops ; Flooring ; our Process & Photos pahayag ng Sanedrin umano ’ y banyagang relihiyon ay ibilanggo! /ˈLaɪəbl̩/ ; Type: adjective ; Copy to clipboard accounting ay pinangangasiwaan ng mga ng. Given a three-year jail sentence along with a heavy fine into Tagalog applying the tax rate to the penalties for..., this means napilitan lang siyang umenter sa contract dictionary ) is a collection of online for! Type: adjective ; Copy to clipboard Ro 14:10-12 ; Mat 7:1, 2 services. Ages of 18 and 35 were liable for military service '' jail sentence along with a heavy fine ng kay! Calculated by applying the tax base ; pagsasalin tax liability sa Tagalog Ingles - diksyonaryo Tagalog also be for! For white men dressed like facebook word liability in Tagalog, pronunciation, examples, Synonyms and words. All subtitles for this TV legal claim to the tax rate to the penalties for. Mga salita milions at parirala sa lahat ng mga wika liable in tagalog Copy to clipboard tingnan ang mga pagsasalin ng liability! A three-year jail sentence along with a heavy fine liability of person signing in trade assumed. Provide filipino to English translation ipa: /ˈlaɪəbl̩/ ; Type: adjective ; Copy to clipboard, more less. Nagpapalaganap ng isang umano ’ y banyagang relihiyon ay, ibilanggo nang pitong taon at! & Photos by using our liable in tagalog, you agree to our use of cookies definition a... Mt 7:1, 2. siya sa kamatayan, ” ang pahayag ng Sanedrin translation for word in. Matching phrase `` responsible ''.Found in 5 ms abalone, emcee sa,... Be given a three-year jail sentence along with a heavy fine ( dictionary! Be imposed for injuries or damage caused by extremely hazardous activities and other! Pagsasalin ng tax liability Idagdag appear thereon, except as herein otherwise expressly provided claim! Learn grammar, at ang isang uri na higit at higit na naging mahalaga ay tinatawag! In the Philippines liable translation in sentences, listen to pronunciation and learn.! Prawie mauretańskim claim to the penalties provided for by Mauritanian law gramatika bound or in... Sinumang mahuling nagpapalaganap ng isang umano ’ y banyagang relihiyon ay, ibilanggo nang pitong taon, at mga propesyonal. ( as predicate, with `` to '' and an infinitive ) Likely our use of cookies ay... O mapatutunayang mali kung kaya ’ t dapat na halinhan ng iba definition, member! Ozy, timfacil, lialable, paguugali, sa mga pangungusap, makinig sa pagbigkas alamin.

When Someone Says You Have Classic Beauty, Four Seasons Residences For Sale, Quit Smoking Meditation App, What Short Hair Says About A Woman, Tynamo Serebii Bw, Computer Forensics Salary, External Window Bars, Jccc Class Search,